Zielepoot

Gij ziet mij, en gij denkt, hee een vrouw.
En dan ziet ge mij bezig en denkt ge, amai, daar zit beweging in zeg!
En dan kijkt ge nog wat beter, want ik ben zo wild en dat trekt uw aandacht.
Ge denkt hee die ogen zijn Chinees, maar ook niet.
Wat zijn die donker, precies twee punaises op een wit blad.
En dan doe ik een woeste beweging met mijn arm, en ziet ge ervaren mensen deinzen.
Oei, denkt ge, ik zal maar wat afstand bewaren.
Sebiet krijg ik nog een mot!
Ge hoort mij lachen en ge denkt, oh, die heeft er toch plezier in precies.
Mijn gezicht neemt duuzend vormen op ne second aan en ge moet daar toch een bitje mee lachen.
Ge raakt op sleeptouw in mijn storm, ineens neem ik u mee.
Ineens weet ge niet meer welk bakkes ge trekt, ge zijt da vergeten.
Ge denkt dat ik u levend zou verscheuren, moest ge dichterbij komen.
Ge denkt dat niemand mijn aandacht kan vasthouden,
want mijn zin is nog nie af of ik heb mijn blik al verlegd naar iets anders.
Mijn ledematen trappelen en zwiepen in ‘t rond, zo erg dat het gaat waaien.
Het gevaarte van mijn sigaret negerend, verbrand ik éénieder wie te zat is om mijn verhaal te omzeilen.
Ja zeg, ge moet daar niet gaan staan eh!
Ge moet gniffelen om de sukkelaar die zijn pijnlijke plek masseert.
Ziede wel, ge moet afstand houden, denkt ge.

Ge ziet mij vertrouwde mensen graag zien en ge benijdt ze toch een beetje, da zulde wel serieus moeten verdienen!
Anderen lachen omdat ik weinig gêne heb en gij vindt da ook geestig.
Ik ga ineens pissen en ge denkt, die heeft wel schoon benen!
En ineens begin ik met u te praten en ge snapt er niks meer van.
De magie van de derde persoon is nu kapot, dedju.
Nog een pintje bestellen. Gij ook?
Ja, drinken zal ze wel kunnen verdorie, denkt ge bij uzelf en ge telt uw kleingeld nog maar is.

Maar ge vergist u.
De ravijnen op mijn lijf, die zijn daarin geslagen in een wilde overlevingsdans.
Maar wa ik overleefd heb, heeft mij nie bitter of kil of hard gemaakt.
Ik ben herboren als een dier van liefde, ik ben warm en ik ben er voor u.
Maar da ziede nie, da moete vragen.
Het ongemak dat de ruimte vult, tussen mij en anderen, wil ik kapot hakken.
Komt is wa dichter staan, verdoeme!
De barrières en de grenzen maken mij kwaad, omdat ze mij verdrietig maken.
Waarom blijfde nu weg?
Wa heb ik nu verkeerd gedaan?
Maar antwoordt nu is, wa is er?
EJ!
Ge mispakt u.
Mijn ongebreidelde nieuwsgierigheid doet u vrezen,
dat uw eigen leegte u in uw gezicht gaat worden gesmeten.
Amusement maakt plaats voor benauwdheid.
Shit, denkt ge, ik had nog wa tijd nodig!
Het zweet breekt u uit en ge moet ineens ook maar naar de WC.
‘t Was toch plezanter toen ze nog mij nog nie gezien had, denkt ge.
Ge hebt nog geeneens gewacht.
Om te zien hoe lief ik ben.

Wat ge nie weet, en nie kunt zien, is da ik alles wa echt is, schoon vind.
Wa ik schoon vind, is nie uw haar waar ge nerveus wa gel in hebt gewreven, maar dieje oude, opengebroken puist onder uw lip, just nie in ‘t midden.
Uw ad rem antwoordjes captiveren mij nie, maar wel de twijfelende voet die zich plat legt, dan weer op de tip, nee toch maar plat op de grond.
Ik heb da allemaal gezien, en ik lees uw lijf met zoveel passie en goede bedoelingen en ik zie u kwijnen en mijn hart breekt in duizend stukskes dat ge daarvan kwijnt.
Waarom schaamt ge u nu zo, is da nu zo erg da ik dichtbij kom.
Alsof ik ooit de pretentie zou hebben om te vermoeden dat da wederzijds is.
Denkt ge nu echt da ik in al die jaren nie geleerd heb da mensen nooit zo geboeid gaan zijn door mij als ik door elke mens die ik ontmoet?
Alsof mijn interesse wil zeggen dat ik iets van u verwacht. Ge moet u nie te speciaal voelen ze.
Als ik lach om een grapke van ne mens op café, dan lach ik nie om de grap, maar om de puurheid van zijn plezier in het mij doen lachen.
Hoe schoon is da nu!
Ge merkt aan mij nie, hoeveel moeite ik doe om alleen het mooie te onderstrepen.
Denkt ge dat da vanzelf gaat?
Ej!

Ej… (da was den echo, hij was allang gaan lopen ze).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s